Program og foredrag

Åpning
09:00

Åpning

Lokale: Q1

Velkommen til årets konferanse
Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2016, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. dir., NHO Logistikk og Transport

Etatenes NTP-planer
Terje Moe Gustavsen, veidirektør, Statens vegvesen

Se foredrag

Nimber - a challenge against freight forwarders?
Ari Kestin, CEO, NIMBER, London, United Kingdom

Norsk natur på tanken
Aniela Gjøs, konserndirektør logistikk, TINE SA

Se foredrag

Transport mot lavutslippssamfunnet – hva gjør vi nå?
Audhild Kvam, direktør, Enova

Se foredrag

Forskningsprisen 2016
Michael Holmstrøm, CEO/adm. dir., Schenker AS

Se foredrag

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Lokale: Q1
Vareeiernes logistikk
10:40

Transportkjøpernes time

Lokale: Q1

I denne sesjonen vil vi ha fokus på de utfordringer og ønsker som transportbrukere er opptatt av. Dette kan være pris, leveringsbetingelser og hendelser som vedrører en samlet transportnæring.

Bohus Logistikk - hva gjør vi for en god logistikkflyt?
Håkon Bredde, daglig leder, Bohus Logistikk AS

Se foredrag

Hvordan håndterer Hydro Aluminium risiko i inngående og utgående transport?
Gustav Heiberg, Head of Logistics, Hydro Aluminium AS

Se foredrag

Logistikkløsninger for olje- og gassektoren - hva gjør en av Norges største transportkjøpere
Frida Eklöf Monstad, Manager Marine, Logistics and emergency response, Statoil ASA

Se foredrag

Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri

Lokale: Q1
11:50

Lunsj og messevandring

12:50

Vareeiers krav til transportør

Lokale: Q1

Gode logistikkløsninger med kundene i fokus
Arild Brennholm, direktør distribusjon, Elektroskandia Norge

Se foredrag

Cargo Club, kundedrevet logistikk
Mari Låtun, salgs- og markedssjef, Norwegian Logistics AS

Se foredrag

Krav til god logistikk for en av de raskest voksende teknologibedriftene i Norge
Karl Morten Skjæveland, Chief Operating Officer, Optimarin AS

Se foredrag

Ordstyrer: Bodil Nordhopbakk, Logistics Responsible, Field Developement, Aibel

Lokale: Q1
14:00

Messevandring

14:50

Risiko i forsyningskjeden

Lokale: Q1

Supply Chain Risk Management i prosjektbasert industri
Gøril Hannås, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Se foredrag

Global logistikk og erfaringer fra arbeidet med operasjon av dette - operert fra Norge med hovedkontor i Houston
Kenneth Johansen, Sr. Manager Logistics, SCM Norway, National Oilwell Varco Norway AS

Se foredrag

Leverandørenes erfaringer for å sikre en risikofri forsyningskjede
Morten Årikstad, Managing Director, Seafront Logistics AS

Se foredrag

Ordstyrer: Are Kjensli, adm.dir., NHO Logistikk og Transport

Lokale: Q1
Konkurransen mellom norsk og internasjonal transport
10:40

Hvordan har norske flyselskap posisjonert seg i konkurranse med andre utenlandske selskap?

Lokale: Q3

 

Fremtiden for norsk godstransport på fly
Synnøve Thormodsæter, National Airfreight Manager, Kuehne+Nagel AS og Stein Arve Sørensen, Director Strategic Partners & Projects, Jetpak Norge AS

Se foredrag

Er konkurransen med lavprisselskapene en trussel mot norsk luftfart
Torbjørn Lothe, adm.dir. NHO Luftfart

Se foredrag

Duell mellom leder i transportkomiteen Nicolai Astrup (H) og stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap)

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

 

Lokale: Q3
12:00

Lunsj og messevandring

12:50

Forskningsprisen 2016

Lokale: Q3

Forskningsprisen 2016
Vinner av DB Schenkers Forskningsprisen 2016

Ordstyrer: Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef, DB Schenker AS

Lokale: Q3
13:20

Konkurransen mellom norske og utenlandske selskap

Lokale: Q3

Fremtiden for norsk lastebilnæring
Geir A. Mo, adm. dir., Norges Lastebileier-Forbund

Se foredrag

På veien for norske bedrifter og forbrukere
Ruta Sakalauskaite, logistikkdirektør, Vlantana Norge AS

Se foredrag

Samtale mellom Ruta Sakalauskaite, logistikkdirektør, Vlantana Norge AS og Geir A. Mo, adm. dir., Norges Lastebileier-Forbund

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Lokale: Q3
14:00

Messevandring

14:50

Verdens høyeste bompenger

Lokale: Q3

Politikere, næringsliv og byens innbyggere vil alle gjøre byen sunnere med høye bompenger. I «Grønn strategi» for Bergen er målet 50 prosent reduksjon i fossile utslipp innen 2030.

Samhandling mellom politikere og næringsliv
Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, Bergen

Slik vil næringslivet gjøre Bergen fossilfri
Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Se foredrag

Bergen havn skal bli 100 prosent elektrifisert
Ulrik Jørgensen, konst. havnedirektør, Bergen Havn

Se foredrag

Hvor går smertegrensen for kostnader til bytransport?
Geir A. Mo, adm. dir., Norges Lastebileier-Forbund

Se foredrag

Ordstyrer: Erling Sæther, næringspolitisk direktør, NHOLT 

Lokale: Q3
Supply Chain Visibility - synlighet i verdikjeden
11:00

Kundeopplevelse gjennom kvalitet og sikkerhet i verdikjeden

Supply Chain Visibility i et globalt perspektiv
Svein Egil Hoberg, Director Advisory, KPMG Norway

Se foredrag

Gode kundeopplevelser både på nett og i butikk
Kai Gulbrandsen, CEO, Princess-Gruppen AS

Se foredrag

Ordstyrer: Terje Menkerud, seniorrådgiver Datafangst, GS1 Norway

12:20

Lunsj og messevandring

13:20

RFID muliggjør Supply Chain Visibility

Lokale: Q5

Introduksjon
Geir Vevle, Sporingsteknolog, ACT Logimark AS

Se foredrag

Verdi av RFID på lastbærerene
Tom Romanich og Ragnar Strand, Norsk Lastbærer Pool AS

Se foredrag

Fordeler med RFID på lastbærere inn på grossistlager
Jan Ove Wagnildhaug, Disponent, COOP Norge

Se foredrag

Ordstyrer: Anders Askevold, Manager Smart Centre and Partner Program, Senior Advisor, GS1 Norway

Lokale: Q5
14:20

Messevandring

14:40

Fisk til det globale markedet

Lokale: Q5

Norsk Standard for merking av sjømatprodukter skal gjelde for hele Europa – styrket verdiskaping i verdikjeden
Lars Erik Jensen, Project Manager, Standard Norge (ISO & CEN)

Digital fisk til det europeiske markedet basert på standarder
Kristoffer Singstad, Director Innovation & Technology, Maritech Systems AS

Ordstyrer: Solveig M. Haaland, seniorrådgiver/prosjektleder, GS1 Norway

Lokale: Q5
Nasjonal transport
10:40

Bylogistikk og byliv - to sider av samme sak

Lokale: Q6

En aktiv by for næringsliv og miljø
Anja Bakken Riise, byrådssekretær for miljø og samferdsel, Oslo kommune (MDG)

Bylogistikk og byliv – visjon, illusjon og realitet
Sven Bugge, daglig leder, LUKS

Se foredrag

Handel i sentrum – en forutsetning for byliv
Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør, Oslo Handelsstands Forening

Se foredrag

NORSULP - Logistikkplaner for norske byer
Olav Eidhammer, forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Se foredrag

Ordstyrer: Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef, Schenker AS

Lokale: Q6
11:50

Lunsj og messevandring

12:50

Hva kan TMS bidra med ut over vanlig transportstyring og hvordan har ledende aktører i markedet sikret seg full oversikt?

Lokale: Q6

Elkjøp satser stort på hjemleveranser og vil bli best på det. Hvorfor er TMS viktig for dem og deres kunder?
Bjørn Mortensen, Direct Distribution Operating Coordinator, Elkjøp Norge AS

Se foredrag

Nordan er ledende på vinduer. Hvordan blir de også ledende på levering?
Bjørn Harry Ulvang, transportsjef, Nordan AS

Ruteplanlegging og transportoptimering hos Returpack Sverige
Jan Tønder, Director Nordic Sales & Marketing, AMCS

Se foredrag

Ordstyrer: Jo Are Aslaksen, Sales Manager, Locus Logistics AS

Lokale: Q6
14:00

Messevandring

14:40

Sharing economy the future for the transport sector

Lokale: Q6

Nimber delivers latest development in the sharing economy
Ari Kestin, CEO, Nimber, London

Is sharing economy a threat to the traditional transport sector in Norway?
Ole A. Hagen, Communication and Marketing Manager, Post Nord AS

 

Lokale: Q6
15:30

Slik skal norske havner drives?

Lokale: Q6

APM Terminals om containerhavnen i Gøteborg
Hans Gutsch, Business Development Manager, APM Terminals Gothenburg AB

Se foredrag

Havnestrukturen i Oslofjordregionen – er dagens antall havner det beste for fremtiden?
Anne Sigrid Hamran, havnedirektør, Oslo Havn

Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri

 

Lokale: Q6
Samferdselsløftet i NTP
11:00

Godsoverføring til jernbanen – hva må gjøres?

Lokale: Q4

Jernbanedirektorat og jernbaneinfrastrukturforetak – hva nå?
Elisabeth Enger, jernbanedirektør, Jernbaneverket

Se foredrag

Fremtiden for godstransport på skinner – hva gjøres for at jernbanen skal være et førstevalg?
Arne Fosen, adm. dir., CargoNet AS

Se foredrag

Green Cargo - svensk aktør på norske skinner. Hvorfor Norge?
Jan Kilström, VD, Green Cargo

Se foredrag

Duell mellom stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V) og stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H)

Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no

Lokale: Q4
12:20

Lunsj og messevandring

13:20

Havnene sin rolle i transportkjeden

Lokale: Q4

Utfordringer for en effektiv næringsrettet sjøtransport
Arnt-Einar Litsheim, direktør, Norsk Havneforening

Se foredrag

Rammebetingelser og virkemidler for godstransport til sjøs
Kirsti Slotsvik, kystdirektør, Kystverket

Se foredrag

Duell mellom stortingsrepresentantene Magne Rommetveit (Ap) og Morten Stordalen (FrP)

Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no

Lokale: Q4
14:20

Messevandring

14:40

Hastigheten på vegutbyggingen og utviklingen på infrastrukturfondet

Lokale: Q4

Status for infrastrukturfondet Nye Veier
Ingrid Dahl Hovland, adm. dir., Nye Veier AS

Se foredrag

Samfunnsøkonomiske prioriteringer i kommende NTP
Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet, Statens vegvesen

Se foredrag

Duell mellom leder i transportkomiteen Nicolai Astrup (H) og stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap)

Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no

Lokale: Q4
Kveldsprogram
16:00 - 17:30

Nettverksbygging blant utstillerne

Lokale: The Qube

Vi samles i utstillingslokalet hvor vi møter gamle og treffer nye bekjentskaper.

Vi lodder ut en weekendtur!

Lokale: The Qube
17:00 - 17:45

Bedriftspresentasjoner

Lokale: Amfi

PostNord, DB Schenker, NHO Logistikk og Transport, Bring

Ordstyrer: Silje Vhile Braaten, rådgiver, NHO Logistikk og Transport og Eirill Bø, studierektor, BI

Lokale: Amfi
17:30 - 18:30

Samferdselspolitisk vorspiel

Lokale: Q3

Med tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete, Torild Skogsholm og Dag Jostein Fjærvoll

Lokale: Q3
19:00 - 19:30

Apéritif

I foajeen, The Qube
I foajeen, The Qube
19:30 - 22:45

Festmiddag med underholdning

Lokale: Q1

Konferansier: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Lokale: Q1
Utfordringer ved sjøtransport
09:00

Vareeierforum

Lokale: Q1

Vareeierne en premissleverandør for transporten
Hans Kristan Haram, Shortsea Promotion Centre Norge

Se foredrag

Næringslivet trenger et nytt fellesorgan for vareeierne
Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard

Erfaringer fra logistikkgruppen i Drammen Havn
Ivar Vanebo, assisterende havnedirektør, Drammen Havn

Se foredrag

Representant fra transportbrukerbedrift

Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

Lokale: Q1
10:10

Messevandring

10:50

Riksvei nummer 1

Lokale: Q1

I denne sesjonen får vi innspill om hvordan sjøtransport kan bli førstevalget til mange som i dag benytter veitransport. Med innlegg fra havner, speditører og transportkjøpere får vi nye impulser på hvordan dette kan gjøres slik at det er lønnsomt både for samfunnet og transportkundene.

Moss havn tar nye veier
Øystein Høsteland Sundby, havnesjef, Moss havn

Se foredrag

Ny godstransport på ferge
Rune Hetland, Cargo Manager, Fjord Lines

Se foredrag

Ny Nord-Norgelinje - Base til bas
Halvar Pettersen, havnedirektør, Tromsø havn

Se foredrag

Ordstyrer: Hans Kristian Haram, daglig leder, Shortsea Promotion Center

Lokale: Q1
12:10 - 13:00

Lunsj og messevandring

Samferdselsløftet
09:00

Søkelyset på bestilleransvaret for godstransporten

Lokale: Q4

I denne sesjonen vil vi ha fokus på hvilke krav som stilles til deg som kjøper av transporttjenester. Hvem er bestiller? Ny veileder viser at det kan bli dyrt å trå feil.

Innlegg fra:

 • Kjell Haugen, regiondirektør, Arbeidstilsynet - Se foredrag
 • Jon Molnes, avdelingsdirektør, Statens vegvesen - Se foredrag
 • Kirsten Steenberg, Head of Direct Freight, DB Schenker - Se foredrag

Ordstyrer: Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef, Schenker AS

Lokale: Q4
10:10

Messevandring

10:50

NTP – næringslivets viktigste langtidsplan

Lokale: Q4

Samferdselsløftet – næringslivets innspill til NTP
Svein Oppegaard, direktør områder politikk, NHO

Næringslivets stemme i NTP-debatten

 • Adrianne Ubeda, daglig leder, Lars Holm Shipping - Se foredrag
 • Tor Jakob Reitan, daglig leder, Børstad Transport - Se foredrag
 • Tom Olaf Kjær, daglig leder, Kjærøy Consult - Se foredrag
 • Jan Håvard Hatteland, regiondirektør, FREJA Transport & Logistics AS - Se foredrag

Hva tenker Stortinget om neste NTP?
Åse Michaelsen, stortingsrepresentant, Transportkomiteen (Frp)

Se foredrag

Ordstyrer: Gjermund Løyning , avdelingsdirektør myndighetskontakt, NHO

Lokale: Q4
12:10

Lunsj og messevandring

Forskning innen logistikk
09:00

Elektrifisering av gods- og varelevering

Lokale: Q5

Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FREVUE) - resultater fra EU-prosjektet
Isabelle Roche-Cerasi, forsker, SINTEF

Se foredrag

Erfaring med varelevering i Oslo sentrum med bruk av el-varebiler

 • Sture Portvik, prosjektleder, Oslo kommunes elbilsatsning - Se foredrag
 • Catherine Löfqvist, miljøsjef, Bring Norden - Se foredrag

ELinGO - elekstrisk infrastruktur for godstransport
Tom E. Nørbech, seniorrådgiver i Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Se foredrag

Ordstyrer: Roar Norvik, forskningssjef transportforskning, SINTEF

Lokale: Q5
10:10

Messevandring

10:50

Salg og oppkjøp av transportbedrifter - en næring i omstilling

Lokale: Q5

Erfaringer fra kjøp og salg av bedrifter i transportbransjen, sett fra en toppleders synsvinkel
Stig Hågenstad, direktør strategi og prosjekter, PostNord

Når bør salg og oppkjøp vurderes? Hva bør forberedes, hva kan forventes av pris og hvordan gjennomføres prosessene?
Mads Langaard Lund, Managing Partner, Convent Corporate

 

Salgs- og oppkjøpsprosessen – hvordan unngå de vanligste fallgruvene?
Kaare Oftedal, advokat/partner, DLA Piper

Se foredrag

Ordstyrer: Runar Hansen, advokat og partner, DLA Piper

Lokale: Q5
12:10

Lunsj og messevandring

Fremtidens trender
09:00

Hydrogen - innfasing i transportsektoren

Lokale: Q3

Hvorfor blir det attraktivt å bruke hydrogen?

Ulf Hafseld, daglig leder, Hyop og Jørn Arvid Endresen direktør, ASKO Midt-Norge

Se foredrag

Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight, Schenker AS 

Lokale: Q3
09:40

Nordisk logistikkbarometer

Lokale: Q3

Hva er trender hos nordiske transportkjøpere?
Maria Korban, markedssjef, PostNord AS

Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight, Schenker AS

Lokale: Q3
10:10

Messevandring

10:40

Konsekvenser for transport i forbindelse med redusert olje- og gassvirksomhet

Lokale: Q3

Leif Arne Strømmen, SVP Global Head Projects, Oil & Gas, Marine Logistics, Kuehne + Nagel

Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight, DB Schenker AS

Lokale: Q3
11:20

Benstrekk

11:40

Trender innen netthandel

Lokale: Q3

E-handel for 32 milliarder kroner - Norge på e-handelstoppen
Arne B. Andersson, Adviser and Spokesman for E-commerce, PostNord Sverige

Se foredrag

Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direct Freight, Schenker AS

Lokale: Q3
12:10

Lunsj og messevandring

Den STORE samferdselsdebatten
13:00 - 14:30

Regjeringens samferdselspolitikk

Lokale: Q1

Ved Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Paneldebatt:

 • Erik Sivertsen, stortingsrepresentant (Ap)
 • Abid Q. Raja, stortingsrepresentant (V)
 • Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant (Sp)
 • Nikolai Astrup, stortingsrepresentant (H)
 • Hans Eirik Grøvan, stortingsrepresentant (Krf)
 • Heikki Holmås, stortingsrepresentant (Sv)
 • Åse Mic, stortingsrepresentant (Frp)

Ordstyrere: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no og Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Lokale: Q1