Større åpenhet og deling

Michael Holmstrøm i Schenker AS utfordret Robin Olsen i Post Nord, Terje Aarbog i DHL Express Norway og Tore K. Nilsen i Posten Norge på større åpenhet.

De store aktørene innen transport og logistikk må møte fremtiden med større åpenhet og være villige til å dele kunnskap og erfaring.

Publisert: Endret:

Men i debatten under første dag av Transport og Logistikk 2017 var det liten uenighet å spore. De er stort sett enige om hva transportnæringen har av utfordringer fremover og hva de må gjøre for å møte dem.

- Hele speditørrollen endrer seg. Vi ser endringene kommer. Jeg tror at en ny terminalstruktur blir avgjørende for effektiviteten og for å nå ut, sa Tore K. Nilsen fra Posten Norge. De har ambisjonen om fortsatt være den største brukeren av tog. Til tross for spådommene rundt digitalisering, mente han at menneske fortsatt vil vøre en viktigste faktor i fremtiden.

- Det er en trygg fremtid i å satse på logistikk, men endringsbehovet er absolutt tilstede, sa han.

Post Nord-direktør Robin Olsen var klar på at digitale tjenester krever en annen kompetanse. De digitale plattformene har gjort sitt inntog. – Jeg ser at Norden blir ett marked. Det blir viktig med effektivisering og fokus på miljø, sa Robin Olsen.

Terje Aarbog, DHL, mente vi er under et globalt press. – Fremtiden blir vanvittig spennende og det kommer vanvittige muligheter – og alt kommer til å gå mye raskere. Vi må jobbe med kompetanse. Ledelse blir annerledes, vi får større kundefokus og må utvikle bedriftskulturen. Netthandel åpner for nye handlemønstre. Mange av oss har automatiske pakkestasjoner i dag. Nye krav vil komme fra kunder, myndigheter og eiere. Grønne løsninger blir et viktig. Vi skal være 70 prosent utslippsfri innen 2025, sa Aarbog.