Viktig samferdselsseier

For regjeringen er det svært viktig å få god framdrift i arbeidet med fergefri E39. Valget har blitt alternativ Hafast, som er å regne som en seier for næringslivet på Søre-Sunnmøre.

Publisert: Endret:

Nasjonal Transportplan og fergefri E39 blir selvfølgelig også debattert ved Transport og logistikk 2014. Det er mulig å melde seg på allerede nå. Konferansen finner sted 20.-21. oktober.

Påmelding Transport og logistikk

- Jeg har selv vært på befaring og hatt møte med ordførere, folk og næringsliv. Fra alle har jeg fått klare meldinger om hvor viktig denne veien er, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Gode tekniske løsninger

- Statens vegvesen vil derfor arbeide videre med teknologiske løsninger som er trygge, effektive og miljøvennlige. Valgene som nå er gjort handler om langsiktige løsninger, men vi legger også fram tiltak som bedrer trafikken på kort sikt, inntil en får den fergefrie løsningen på plass, sier samferdselsministeren.

Det store stridsspørsmålet var om hvordan en skulle krysse Storfjorden. Her var det to alternativer; Hafast og Fefast.

På en pressekonferanse i Ålesund 14. april kunne Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Nesvik og Høyre-medlem fra transportkomiteen Helge Orten legge fram regjeringens valg av trase. Det ble til stor jubel fra det lokale næringslivet.

Regjeringen har med dette tatt et endelig valg om trase. De landet etter en nøye vurdering på alternativ Hafast, det vil si veisamband Hareid-Sula. Denne veien skal legges til grunn for framtidig trasé for E39.

Hvilken broløsning som skal legges til grunn for kryssing av Sulafjorden må utredes videre. Løsning for kryssing av Vartdalsfjorden må også utredes mer. Prioritering av tiltak på strekningen blir nærmere vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.

Som bedriftene ville

Norsk Industri har i lang tid arbeidet for nettopp Hafast. Våre medlemsbedrifter på Søre-Sunnmøre har ønsket dette.

- Norsk Industris styreleder Kjersti Kleven fra Kleven Maritime fikk møte samferdselsminister Solvik-Olsen i debatt under Transport og logistikk 2013 for nettopp å fortelle om behovet for en god infrastruktur for den maritime klyngen i Ulstein. I februar hadde vi også et møte med en fulltallig transportkomite sammen med Gunvor Ulstein fra medlemsbedriften Ulstein Group. Her fikk vi lagt fram viktigheten av Hafast-sambandet, forteller Jo Eirik Frøise, fagsjef for samferdsel i Norsk Industri.

Dette er også noe samferdselsministeren har lagt merke til. - Regjeringen er opptatt av å løse samferdselsutfordringer både på kort og lang sikt. Regjeringen viser med dette trasevalget også hvor viktig den maritime klyngen på Søre-Sunnmøre er for både regionen og landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en melding.

Regjeringens pressemelding