Pris til sjøvei-entusiast

Hans Kristian Haram er en ildsjel med sjøtransport i sitt hjerte og i sitt virke – og vinner av Moderne Transport-prisen 2017.

Publisert: Endret:

Moderne Transport-prisen deles i år ut for 49. gang, og prisvinneren er nummer 55 i rekken siden det enkelte år har vært flere prisvinnere. Prisen skal gå til den eller de som i særlig grad har utmerket seg innen fagfeltene logistikk og transport.

Hans Kristian Haram får prisen for 2017 for sin utrettelige innsats for å synliggjøre de unike mulighetene som ligger i å bruke sjøveien til å transportere gods.

Etter avtale med staten har han ledet Shortsea Promotion Centre (Shortsea Shipping) som er et statlig tiltak til fremme av sjøtransport siden 2009. Som følge av denne rollen har Haram vært en svært viktig aktør og pådriver i kampen for å få mer gods over til sjøveien. Han har gjennom nettsiden www.shortseashipping.no synliggjort overfor næringslivet de mulighetene som finnes på sjøen.