Planleggingen tar for lang tid

Kristin Skogen lund mener planleggingstiden bør halveres i samferdselssektoren.

I dag tar det bortimot ti år bare å planlegge et samferdselsprosjekt. Det mener vi må halveres, sa NHO-leder Kristin Skogen Lund under åpningen av Transport og Logistikk 2017.

Publisert: Endret:

Det bør skje ved å sette klare tidsfrister, økt bruk av statlig plan, og ikke minst få til en mer effektiv innsigelsesordning. – I dag har vi 22 statlige instanser som hver for seg kan fremme innsigelser til samferdselsplaner. Her er det store muligheter for politikere som vil bidra til bedre samferdsel, og dermed mer verdiskapning i bedriftene og flere arbeidsplasser, sa Skogen Lund.

Hun sa at de aller fleste av NHOs 26 000 medlemsbedrifter er opptatt av samferdsel. Transport og logistikk betyr mye for bedrifter og arbeidsplasser. NHO har samferdsel alltid høyt på prioriteringslisten.

Gjennombruddet

Nasjonal Transportplan er det store gjennombruddet for vei og bane, fordi de årlige bevilgningene til vei og jernbaneinvesteringer omtrent tredobles over den gjeldende tiårsperioden. Total ramme er på rundt tusen milliarder.

- Det er gode nyheter for bedriftene. For dem handler dette om å redusere ulemper og kostnader ved store avstander til markedene, om de er i Norge eller Europa. Det handler også om sikkerhet langs vei og bane – og om lavere klimagassutslipp, sa Skogen Lund.

Hun ga regjeringen ros for at den har fulgt opp NPT-rammene i statsbudsjettene de siste årene, noe som er avgjørende for planens troverdighet. Nå er det arbeidet med oppfølgingen av NTP som gjelder spesielt for den nye transportkomiteen

Norge i front

NHO-sjefen tok til orde for en nasjonal innsats for global suksess. Norge bør kunne være i front med teknologi og testutvikling. – Vi nordmenn er stolte av å lage den første el-fergen, men en monner ikke. Burde ikke målet være hundre eller tusen e-ferger? Hvorfor legger ikke offentlige innkjøp opp til å fremme skalaproduksjon av ny teknologi som dette, utfordret Skogen Lund.

Ubrukte forskningsmidler

Avdelingsdirektør John Vigrestad i divisjon for innovasjon i Forskningsrådet kunne tenke seg atskillig flere søknader om forskningsmidler fra transportbransjen. –Vi er rigget for å være med på omstillingen i bransjen, men det er for få som melder seg for å få forskningsmidler, sa Vigrestad. På Forskningsrådets konto står det mange ubrukte millioner klare for transportnæringen. For å nevne noen; 180 millioner for å fremme miljøvennlig energi, 120 millioner for maritim sektor, 62 millioner til digitalisering av transportsektoren – og hele 450 millioner kroner til alle næringer i åpen konkurranse.

Vigrestad var spesielt fornøyd med Pilot-T i statsbudsjettet. Pilot –T skal bidra til at nye løsninger raskere tas i bruk innen transportsektoren og legge grunnlag for at norske aktører kan være med i konkurransen om å levere nye mobilitetsløsninger for transportsektoren. Her er det 30 millioner kroner å hente.