Miljøprisen 2017 til GF Logistikk

Arne Kjensli, NHO Logistikk og transport og daglig leder i GF Logistikk Alex Bråten.

I en tid hvor klima ikke var en selvfølgelig del av en transportørbedrifts hverdag, har GF Logistikk vektlagt klimanøytrale transporter. Det fikk de miljøprisen for.

Publisert: Endret:

NHO Logistikk og Transports miljøpris har som formål å motivere og inspirere hele bransjen til å arbeide med miljøfremmende tiltak. Under Transport&Logistikk 2017 mottok daglig leder Alex Bråten fra GF Logistikk miljøprisen.

Juryen har vektlagt at bedriftens klimanøytrale transporter har blitt, og blir, markedsført til alle eksisterende og potensielle kunder. Bedriften har laget en egen brosjyre formklimasaken. Alle kundepresentasjoner har en side viet til miljø.

Gjennom sitt miljøprogram og invitasjon til et miljøpartnerskap har bedriften vist samfunnsansvar og nytenkning. Bedriften har vist gjennom handling at også de små og mellomstore transportfirmaene kan gå foran og gjøre en forskjell i miljøsaken.