Transport og Logistikk > Aktuelle saker > Hydrogen på vei inn i transportsektoren

Hydrogen på vei inn i transportsektoren

Vogntog fra Asko

Det satses nå tungt på hydrogen i land som Japan, Tyskland, USA og Danmark, både hos bilfabrikkene og blant maskinprodusenter. Hydrogen blir et viktig tema på Transport og Logistikk 2016.

Publisert: Endret:

Teknologien er klar. Utviklingsperioden går over i en driftsfase. Nå gjelder det å bygge ut en robust infrastruktur med et tilstrekkelig antall hydrogenstasjoner.

- Det vil de nærmeste årene bli lansert flere bilmodeller og andre kjøretøy som bruker hydrogen. Vi forventer en kraftig økning i bruk av hydrogen fremover”, sier Ulf Hafseld daglig leder i HYOP as.
HYOP er i dag Norges eneste leverandør av hydrogen-drivstoff til biler, og har fem stasjoner fra Porsgrunn i sør til Gardermoen i nord. Så langt har stasjonene vært innrettet på teknologiutprøving og demonstrasjon, men nå skal nettverket bygges om for å takle økt trafikk.

Hydrogen løser både forurensingsproblemer og kapasitetsutfordringer

Med hydrogen som drivstoff, kan transportsektoren gå mot null-utslipp. Utslippene fra hydrogen-kjøretøy er ren vanndamp. Hydrogen er like billig og raskt å fylle som andre typer drivstoff som f.eks diesel. Drivstoffet er lagret i form av hydrogen som omdannes til strøm under kjøring, og dette driver en stillegående elmotor. Hydrogen har også en helt annen rekkevidde enn batteridrevne kjøretøy. En vanlig personbil kan kjøre 50-60 mil på en tank.

ASKO satser på hydrogen-kjøretøy

Fire hydrogrendrevne lastebiler, 10 gaffeltrucker og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller. Slik starter ASKO sin hydrogensatsing i Trondheim. I løpet av 2018 vil den første hydrogendrevne lastebilen levere mat til norske butikker.

- Elektrisitet og hydrogen er fremtiden. Vi vil i stor grad selv produsere strømmen fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi og innen få år ha realisert ambisjonen vår om fornybart drivstoff i hele bilflåten vår, sier direktør Jørn Arvid Endresen i ASKO Midt-Norge.


Bildetekst: En av HYOPs biler ved hydrogenstasjonen på Gardermoen

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Telefon: 92608537

E–post: jo.froise@norskindustri.no