Transport og Logistikk > Aktuelle saker > Full satsing på samferdsel!

Full satsing på samferdsel!

Finn Langeland

Få med deg kommunikasjonsdirektør i Norsk Industri, Finn Langelands syn på dagens samferdselsutfordringer.

Publisert: Endret:

Hver eneste uke kommer det meldinger om stengte veier eller fergeforbindelser. Ikke minst på Vestlandet er det stor rasfare på enkelte strekninger. Og der det går ferger, hender det at sammenstøtene med land blir så harde at fergeruten rett og slett innstilles. Og så er vinteren like om hjørnet, med alt hva det innebærer av problemer på veiene.

Alle disse kalamitetene som vi hører og leser om, hva veiene angår, kommer på toppen av bedriftenes utfordringer, hva transport angår. Norske bedrifter har i snitt dobbelt så høye transportkostnader for å få sine produkter til markedene, som konkurrentene i andre europeisk land. Da er det ikke rart at norske eksportbedrifters høyeste ønske er gode, trafikksikre, vinteråpne veier. Og et jernbanenettverk som kan ta unna sin del av godstransporten uten fordyrende forsinkelser. Samt, selvsagt, gode og tidsriktige havner langs kysten, slik at vi får benyttet også denne transportveien på en kostnadseffektiv måte.

Løftet må komme

Den gode, overordnede nyheten er at vi i Norge i dag har tilnærmet alminnelig forståelse i det politiske miljø om at samferdselsløftet må komme. Nye og tidsriktige veier må bygges. Der det er etterslep på vedlikeholdet, og det er adskillige steder, må veier og tunneler og havner og annen infrastruktur rustes opp. Det er også noen EU-direktiver som slår inn her med full tyngde. Utrolig nok, har Norge klart å bygge tunneler de siste 10-20 årene som ikke holder de kvalitets- og sikkerhetskrav som EU stiller. Det er pinlig, for å uttrykke det forsiktig.

NTP skal avklares i høst. Det går mot spennende avgjørelser. For eksempel om en tredje rullebane på Norges hovedflyplass, Gardermoen. For eksempel om valg av vintersikre traseer øst-vest. Vegdirektoratet har landet på E134 over Haukelifjell og Hemsedalsfjellet. Mange – ikke minst i Hordaland og Buskerud – er av den oppfatning at Riksvei 7 over Hardangervidden er overmoden for å gjøres vintersikker, med tunneler over den mest værutsatte delen av Hardangervidden.

Bygg nettverk

Er du interessert i å vite mer om våre transportutfordringer? Kunne du tenke deg å møte andre som jobber med å løse sine transportproblemer? Møteplassen er åpenbar: Konferansen Transport og Logistikk 2016! I år som tidligere finner den sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Gardermoen i dagene 17.-18. oktober. Vi kan love mange spennende foredragsholdere når kjente navn fra politikk og næringsliv inntar scenen.

Ketil Solvik-OlsenSamferdselsminister Ketil Solvik-Olsen? Han kommer, selvsagt. Vi garanterer spennende mingling og store muligheter for å bli kjent med andre som jobber med, lever for og er opptatt av transport, logistikk og hvordan Norge kan bli mer effektivt og derigjennom mer konkurransedyktig.

Kontakt

Finn Langeland

Finn Langeland

Kommunikasjonsdirektør

Telefon: 90064282

E–post: finn.langeland@norskindustri.no