Den store samferdselsdebatten

Den tradisjonelle samferdselsdebatten avslutter konferansen tirsdag 21. oktober. Her vil statsråd Ketil Solvik-Olsen møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det da framlagte statsbudsjettet.

Publisert: Endret:

Hva har regjeringen oppnådd etter et år med makten i samferdselsdepartementet, hva er gjort vedrørende finansiering av infrastruktur, hvordan vil innføringen av svoveldirektivet påvirke transportnæringen fra nyttår og hva gjøres for å få en pålitelig jernbanetransport er bare noen av temaene en berører.


Fraksjonslederne: Fra venstre Janne Sjelmo Nordås (Sp), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Abid Q. Raja (V), komitèleder Linda C. Hofstad Helleland (H) og Eirin Sund (Ap).

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

E–post: jo.froise@norskindustri.no