Transport og Logistikk > Aktuelle saker > Delingsøkonomi har kommet til godssektoren

Delingsøkonomi har kommet til godssektoren

Debatten om delingsøkonomi har i det siste fått stor oppmerksomhet. På Transport & Logistikk 2016 får du høre om hvordan dette også har inntatt den tradisjonelle godstransporten.

Publisert: Endret:

Fokuset har spesielt dreid seg om Uber, men nå har vi også fått en tjeneste for transport av gods Nimber. 

Vi får høre fra CEO og gründer av Nimber, Ari Kestin fra England. Nimber har de siste årene økt til over 30 000 registrerte brukere og har hatt en økning på 425 prosent i det skandinaviske markedet. Nimber er nå registrert i hele 70 land over hele verden.

- Jeg gleder meg til å komme til Norge og fortelle om hva vi gjør hos Nimber og hvordan vi opererer rundt om i hele verden, sier Ari Kestin.

I en av sesjonene møter Ari Kestin fra Nimber Ole A. Hagen fra PostNord som må svare på om delingsøkonomien vil være en trussel for fremtidens transportbransje i Norge.

Hva er Nimber?

Nimber er en nettside for de som har pakker som skal fra A til B. Bakgrunnen er enkel: Hvis du skal frakte noe, legger du det ut på nettsiden med informasjon om hente- og leveringssted. Finnes det personer som skal samme vei, kan disse ta med seg pakken og få betalt for oppdraget.

- Stadig flere av oss benytter ulike delingsplatformer, som Uber og AirBnb. Her får vi høre hvordan Nimber tenker seg fremtiden, og om det finnes noen juridiske tanker rundt dette. Dette er en meget spennende sesjon, sier prosjektleder for konferansen, Jo Eirik Frøise.

Du treffer Ari Kestin både på åpningen mandag 17. oktober kl. 09.00 og på sesjonen Nasjonal Transport kl. 14.40 samme dag.

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Telefon: 92608537

E–post: jo.froise@norskindustri.no