De strengeste transportkravene

For enkelte kunder kan det gå på livets løs dersom transportøren ikke klarer å innfri kravene om stabil, fastlagt temperatur for produktene.

Publisert: Endret:

Fresenius Kavi Norge AS, medlem i Norsk Industri, leverer nesten alt av infusjonsvæsker til helsevesenet i Norge. Under transport og ved levering skal produktene holdes stabilt på 2-8 grader eller 15-25 grader. Mottar sykehusene skadede produkter, kan det stå mellom liv og død for pasienten. Supply chain manager Stig R. Gustavsen selskapet mener at norske transportører ikke er gode nok på dette området.

- Vi stiller høye krav til feilfri transport og logistikk. Alle våre transportører må gjennom en audit. Det er krav om opplæring av sjåfører, minimal bruk av terminaler, at lokalene har temperaturstyring, at renholdet er maksimalt og at det er god adgangskontroll. Etter at audit og transport lane risk assesment foreligger så foretas det en prøvetransport. Utfallet bestemmer om det blir en avtale eller ikke, sa Gustavsen på Transport og Logistikk 2017.

Fresenius Kabi Norge holder til i Halden og sysselsetter 574 personer. 94 prosent av produksjonen går til eksport.