Dagligvare-drone på døren i 2019

Aksel Andreas Transeth, SINTEF, møteleder Bror Yngve Ramm, Norsk Industri og Morten Skurdal DHL Express.

Fra 2019 er det planlagt demo-levering av dagligvarer med droner i Oslo-området. Bak testen står SINTEF, Nordic Unmanned og KVS technologies.

Publisert: Endret:

Aksel Andreas Transeth fra SINTEF Digital fortalte på Transport&Logistikk 2017 at planen er å levere dagligvarer fra en butikk i Oslo ut til husstander med drone.

Prosjektet er helt avhengig av midler fra PILOT-E. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Søknad er sendt og prosjektledelsen venter på svar.

-I fremtiden vil det være en operatør for en flåte av droner som kan levere varer til flere husstander samtidig, sa Transeth.

Droner kan allerede i dag mange bruksområder. Droner benyttes til brann og redning, til å frakte blod og medisiner til fjerne områder. Ubemannede helikopter er tatt i bruk til brannslukning, og droner er meget nyttige til industriell inspeksjon av for eksempel prosessanlegg, skip, tanker, kraftlinjer, veier og rørledninger.

Muligheten til å benytte store mengder data gjør dronene mer intelligente. De skal ikke bare ta bilder, men også levere behandlet data til sluttbrukeren.

- Viktige designdrivere for henting og levering med droner er vekt og størrelse på varen, rekkevidde og typisk terreng ved hente -og leveringssted. Lønnsomheten drives av blant annet antall leveranser per leveringssted og tetthet av leveringssteder langs ruten som flys, sa Transeth.

I dag er det mange bestemmelser som legger begrensninger på kommersiell bruk av droner. Sikkerheten er viktig. Det er utviklet droner som kan navigere i vanskelig terreng- og som kan unngå kollisjoner.

DHL tester også

Parcelcopter 3.0 er et utviklingsprosjekt i DHL. Morten Skurdal fra DHL Ekspress viste en video hvor et ubemannet helikopter/drone ble bruk til å frakte gods fra lager til en pakkestasjon. DHL benytter også droner til vareopptelling i store lager - og til overvåking av lagerområder hvor man tidligere måtte benytte motorsykler.

- Det vi gjør på dette området passer godt inn i det norske forskere arbeider med. Vi må være klare til å ta den nye teknologien i bruk, være åpne for endringene og være med. Vi fortsetter å teste, men enn så lenge er bruken noe begrenset blant annet på grunn av begrensninger i vekten til nyttelasten, sa Skurdal.

Myndighetsprosessen er i gang. Norge ligger langt fremme med regulering av dronebruk. EU arbeider med et felles regelverk.