Åpningen tar form

Åpningen av årets konferanse begynner å ta form! Mange spennende foredragsholdere har sagt ja til å delta på åpningen 23. oktober.

Publisert: Endret:

Spørsmålet om bransjen står rustet for å møte fremtiden blir sentralt under hele konferansen, og blir derfor også tatt opp i innledningsforedragene der konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor skal svare på spørsmålet "Jernbanereformen til det bedre?". Konferansen avholdes seks uker etter Stortingsvalget. Dersom dette ender med et regjeringsskifte er dette et svært aktuelt tema, ettersom Arbeiderpartiet og andre ønsker å gjøre om på den.

Under åpningen vil vi også høre NHO-direktør Kristin Skogen Lund snakke om CO2-fond og næringslivets miljøkrav, mens Forskningsrådet vil orientere om sitt program til transportsektoren. De står foreløpig klare til å dele ut 150 millioner kroner til utvikling innenfor både miljø og teknologi, men denne summen kan for bli mye høyere.

Kontakt

Jo Eirik Frøise

Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Telefon: 92608537

E–post: jo.froise@norskindustri.no