... så er vi i gang!

Jo Eirik Frøise, Norsk Industri og Arne Kjensli, NHO Logistikk og transport ønsket over 800 deltagere velkommen til årets Transport og logistikk-konferanse.

Så er den her, den største og viktigste begivenheten innen transport og logistikk i Norge; Transport og Logistikk 2017. Neste år kan konferansen feire sine 60 år. 800 deltagere og utstillere ble ønsket velkommen av prosjektleder Jo Eirik Frøyse, Norsk Industri og Are Kjensli, NHO Logistikk og transport.

Publisert: Endret:

Samferdsel er året budsjettvinner, regjeringen følger opp Nasjonal Transportplans intensjoner. Transportbransjen har vind i seilene, klare til å møte utfordringene med digitalisering, klimatiltak og smarte tilbringertjenester. Temaer som konferansen berører i dag og i morgen.

Konferansen er preget av en tid hvor ny teknologi og innovative løsninger er nødvendig for å omstille samferdselssektoren inn mot det som er fremtidens behov. Et velfungerende og godt utbygd transport- og logistikksystem er avgjørende for næringslivets konkurranseevne, uansett hvor man er etablert i landet- og på tvers av næringer.

Transport og Logistikk 2017 er en viktig arena for deling av kunnskap og erfaringer- og ikke minst diskutere de utfordringer næringen står i.