Transport og Logistikk > Aktuelle saker

Aktuelle saker

NTP 2018-2029 selvfølgelig på agendaen

NTP 2018-2029 selvfølgelig på agendaen

I april presenterte Regjeringen Nasjonal transportplan 2018 - 2029 der det foreslås å bruke rundt én milliard kroner de neste tolv årene. Vi følger opp dette under konferansen.

Mange aktuelle tema

Mange aktuelle tema

Digitalisering av jernbanen, bruk av droner, autonome skip, tilskuddsordninger, havnedrift og lønnsomhet i verdikjeden er blant temaene andre dag av konferansen.

Åpningen tar form

Åpningen av årets konferanse begynner å ta form! Mange spennende foredragsholdere har sagt ja til å delta på åpningen 23. oktober.

Tidenes første studentpris til Jo Eirik Frøise

Transport & Logistikk 2016

Tidenes første studentpris til Jo Eirik Frøise

For første gang delte studentene ved Høgskolen i Molde og deres forening Logistikkforum ut en pris på Transport & Logistikk. Prisen gikk meget velfortjent til Norsk Industris konferansegeneral Jo Eirik Frøise.

Miljøprisen til DHL Express Norway AS

Miljøprisen til DHL Express Norway AS

NHO Logistikk og Transports miljøpris for 2016 går til DHL Express Norway AS. DHL berømmes for sitt årelange arbeid med miljøtiltak som har gitt konkrete resultater.

Samferdsel er tema nr. 1

Transport & Logistikk 2016

Samferdsel er tema nr. 1

- Transport & Logistikk-konferansen er blitt en konferanse for alle som er interessert i samferdsel. Og samferdsel er blitt tema nr. 1 når politikere møtes.

Hydrogen på vei inn i transportsektoren

Hydrogen på vei inn i transportsektoren

Det satses nå tungt på hydrogen i land som Japan, Tyskland, USA og Danmark, både hos bilfabrikkene og blant maskinprodusenter. Hydrogen blir et viktig tema på Transport og Logistikk 2016.

Hestehandlaren Kjell Opseth

Hestehandlaren Kjell Opseth

På det velkjente vorspillet på årets Transport & Logistikk forteller Dag H. Nestegard fra boka si om tidligere samferdselsminister Kjell Opseth. Her er også tre tidligere samferdselsministrer ( Navarsete, Skogsholm og Fjærvoll) på plass for å fortelle om politikken nå og da.

Toppmøte for lønnsom transport

Toppmøte for lønnsom transport

Programmet er klart og deltakerne strømmer på. Transport & Logistikk 2016 har lagt vekt på delingsøkonomi, transportkjøpere og lønnsomhet i transportsektoren.

Delingsøkonomi har kommet til godssektoren

Delingsøkonomi har kommet til godssektoren

Debatten om delingsøkonomi har i det siste fått stor oppmerksomhet. På Transport & Logistikk 2016 får du høre om hvordan dette også har inntatt den tradisjonelle godstransporten.

Viktig samferdselsseier

Viktig samferdselsseier

For regjeringen er det svært viktig å få god framdrift i arbeidet med fergefri E39. Valget har blitt alternativ Hafast, som er å regne som en seier for næringslivet på Søre-Sunnmøre.

Politisk ledelse stiller opp

Politisk ledelse stiller opp

En samlet politisk ledelse stiller på Transport og Logistikk 2014. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), statssekretær Bård Hoksrud (FrP), statssekretær Jon Georg Dale (FrP) og statssekretær John-Ragnar Aarset (H).

Den store samferdselsdebatten

Den tradisjonelle samferdselsdebatten avslutter konferansen tirsdag 21. oktober. Her vil statsråd Ketil Solvik-Olsen møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det da framlagte statsbudsjettet.

Svoveldirektivet kan gi motsatt effekt

Svoveldirektivet kan gi motsatt effekt

Oslo Havn bygger Norges største og mest moderne containerterminal som skal stå ferdig på Sjursøya i 2015. – Nå tilrettelegger vi for at for politikernes ønske om å flytte gods fra vei til sjø skal kunne bli en realitet. Da må vi ligge i forkant og øke kapasiteten, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn.